Zgłoś szkodę

UBEZPIECZENIE PSA


Chciałbyś, aby Twój pies był zawsze bezpieczny?

Psiak to najwierniejszy towarzysz, czworonożny przyjaciel i członek rodziny. Poznaj pierwsze w Polsce ubezpieczenie PSA i zapewnij sobie m.in. nawet 50 000 zł na walkę o jego zdrowie.

Zwracamy koszty leczenia związane z nieoczekiwaną chorobą Twojego Psa

Zwracamy koszty leczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków Twojego Psa

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywamy też koszty najbardziej przykrych zdarzeń: eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

 

W opcji dodatkowej ubezpieczamy Twoją odpowiedzialność cywilną jako właściciela Psa a szkody w mieniu lub na osobie, które Twój pies wyrządził osobom trzecim. Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy.

 

W opcji dodatkowej ubezpieczamy śmierć Psa, do której doszło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.


WEJDŹ NA: https://bezpieczny.pl/ubezpieczenie-psa/25253

KOD RABATOWY  25253
Assistance w podróży po Polsce i EuropieAssistance w podróży po Polsce i Europie

Dla samochodów osobowych w wieku do 15 lat oraz powyżej 15 lat.
Ubezpieczenie krótkoterminowe na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok.

Wykaz świadczeń assistane w podróży

 • Ochrona na wypadek awarii
 • Holowanie pojazdu nawet do 500 km
 • Auto zastępcze
 • Ochrona w razie wypadku
 • Ochrona w przypadku kradzieży
 • Pomoc informacyjna / pomoc tłumacza
 • Transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia
 • Zakwaterowanie
 • Wymiana koła
 • Wymiana żarówki
 • Awaria akumulatora
 • Dostarczenie paliwa


WEJDŹ NA  https://bezpieczny.pl/assistance/25253

KOD RABATOWY 25253inne
inne


inne
LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa