Dokumenty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zanim weszło w Polsce RODO Nasza Firma dbała oraz nadal dba o poufność danych osobowych swoich Klientów. Zawsze szanowałam poufność danych Klientów i nie zamierzam tego zmieniać. Pracuję w branży ubezpieczeń i tu często mam do czynienia z danymi osobowymi tymi zwyczajnymi, które podajemy często ale i tymi bardzo wrażliwymi jak stan zdrowia przy polisach życiowych. Przychodząc do Bezpieczny Filar Ewa Dudek możesz być pewny Twoje dane osobowe będą bezpieczne.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Chcąc sprawdzić ofertę albo kupić polisę ubezpieczeniową, każdy Klient ma prawo poznać informacje kto będzie operował jego danymi osobowymi. Klient ma prawo, a agent ma obowiązek o tym Klienta poinformować albo umożliwić mu dostęp do tych informacji. Z uwagi, że Bezpieczny Filar współpracuje z kilkunastoma  towarzystwami ubezpieczeniowymi Informacje o Administratorach Danych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdziesz poniżej. Podczas spotkania osobiście będziesz mógł zobaczyć te dokumenty fizycznie. Podczas rozmowy telefonicznej poinformuję Cię o stronie www, a w czasie korespondencji mailowej podam Ci link do tej strony. Informacje o mnie znajdziesz poniżej.

Współpracuję z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, ale także jestem samodzielną firmą. Każde z towarzystw ma nieco inne procedury i dlatego Bezpieczny Filar w procesie zarządzania ochroną danych osobowych występuje w dwóch niezależnych rolach: procesora, gdzie reprezentuję firmę ubezpieczeniową oraz administratora, gdzie mogę przetwarzać Twoje dane osobowe jako niezależny podmiot. Co dzięki temu zyskujesz? Mam u siebie informacje o Tobie, szybciej mogę udzielić pomocy czy wskazać kierunek rozwiązania, a także mogę w porozumieniu z Tobą szukać dla Ciebie innych rozwiązań ubezpieczeniowych. Abym mogła to robić podczas wizyty u mnie będę Cię prosiła o wyrażenie zgód dla Bezpieczny Filar. Będę mogła przetwarzać Twoje dane osobowe oraz się z Tobą kontaktować w wybrany przez Ciebie sposób w sprawie ubezpieczeń.

USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R. O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

W związku z wejściem w życie ww. ustawy proszę o zapoznanie się z  Informacją o dystrybutorze oraz Upoważnieniem do wykonywania czynności agencyjnych. Te dokumenty znajdziesz poniżej.

  1. Podstawowym celem unijnych przepisów jest ochrona interesu klientów
  2. Agenci będą rozpoczynać obsługę klienta od analizy jego potrzeb
  3. Nowe regulacje nakładają na dystrybutorów więcej obowiązków informacyjnych, by klienci dowiadywali się jak najwięcej o kupowanym produkcie, jego zaletach/wadach oraz obsłudze posprzedażowej.
  4. Klienci mają otrzymywać standaryzowany „Dokument zawierający informacje
    o umowie ubezpieczenia”, dzięki czemu w przejrzystej formie dowiedzą się m.in. o zakresie i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobie płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy.
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym Umowa kupna - sprzedaży Umowa darowizny Wypowiedzenie umowy OC z końcem okresu jej trwania Wypowiedzenie umowy OC nabywcy pojazdu Informacja Administratora Danych Osobowych Bezpieczny Filar Ewa Dudek Informacja o dystrybutorze Upoważnienie Ewa Dudek Klauzula Informacyjna Allianz Klauzula Informacyjna Compensa Klauzula Informacyjna Ergo Hestia Klauzula Informacyjna Generali Klauzula Informacyjna Wiener Klauzula Informacyjna InterRisk Klauzula Informacyjna Link4 Klauzula Informacyjna PZU (obecny klient) Klauzula Informacyjna PZU (potencjalny klient) Klauzula Informacyjna Proama Klauzula Informacyjna TUZ Klauzula Informacyjna Uniqa Klauzula Informacyjna Warta Życie - produkty grupowe Klauzula Informacyjna Warta Życie - indywidualne Klauzula Informacyjna Warta - komunikacyjne (obecny klient) Klauzula Informacyjna Warta - komunikacyjne (potencjalny klient) Klauzula Informacyjna Warta - majątkowe (obecny klient) Klauzula Informacyjna Warta - majątkowe (potencjalny klient)