Oferta

 „Zabezpieczenie życia, zdrowia i majątku  to podstawa stabilnej przyszłości”

ŻYCIE I ZDROWIE
ZADBAJ O SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH

 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń dla ludzi młodych, studiujących; zapracowanych singli stawiających na swoje potrzeby, a także dla rodzin z dziećmi
 • Ubezpieczenia pod kredyt
 • Ubezpieczenia na życie dopasowane do Twoich potrzeb
 • Ubezpieczenia w razie poważnych zachorowań, raka
 • Ubezpieczenia dla Twojego dziecka i zabezpieczenie w razie twojej śmierci

NNW
W RAZIE WYPADKÓW

 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW: indywidualne, grupowe
 • Krótkoterminowe (1 dniowe)/ roczne
 • Ubezpieczenia NNW szkolne - dla dzieci (żłobek, przedszkole, szkoła, studia)

Wejdz na www.bezpieczny.pl i kup samodzielnie ubezpieczenie NNW dla dzieci
Skorzystaj z 10% rabatu z moim Kodem Opiekuna 25253

Kupując on-line  możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie. Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie obejmuje NNW mające miejsce 24h/dobę na całym świecie.

FIRMA
CHROŃ TO CO DLA CIEBIE WAŻNE

 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - OC, AC, Floty
 • Cargo krajowe/zagraniczne
 • Odpowiedzialność Cywilna - OC działalności – delikt i kontrakt, OC za produkt, OC spedytora i przewoźnika,           OC zawodowe
 • Grupowe ubezpieczenia NNW
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia dla rolników

DOM I MIESZKANIE
OCHRONA TWOJEGO MIENIA

DOM I MIESZKANIE

 • Twój majątek - Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (m.in.: zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm)
 • Ochrona nawet w przypadku szkód wyrządzonych na skutek  tzw. rażącego niedbalstwa
 • Twój ogród, finanse, sprzęt, rower, domowy pakiet assistance
 • Ty i Twoi bliscy (OC i NW)


DOM W BUDOWIE

 • Zapewni ochronę Twojej inwestycji. Możesz ubezpieczyć nawet stałe elementy przed ich zamontowaniem

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
CHROŃ SIĘ OD ZDARZEŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

 • OC z tytułu wykonywanego zawodu
 • OC w życiu prywatnym na całym świecie
 • Obowiązkowe ubezpieczenia OC
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • OC placówek dydaktyczno-oświatowych i ich pracowników

SAMOCHÓD
KOMPLEKSOWA OCHRONA DLA CIEBIE

 • Szyby –  od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia
 • Assistance – pomoc w Polsce i za granicą
 • OC – podstawowa i obowiązkowa ochrona dla Ciebie i innych
 • AC – autocasco - ochrona przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i wandalizmem
 • NNW kierowcy i pasażera– ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku
 • Ochrona prawna – koszty ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu

PODRÓŻ
EKUZ TO ZA MAŁO

 • SPORT - Ubezpieczenie dla aktywnych
 • PODRÓŻE ZAGRANICZNE - Niezależnie od celu podróży ubezpieczenie zapewnia bezgotówkowe leczenie w placówkach państwowych i prywatnych za granicą oraz wizyty lekarzy
 • PRACA - Ubezpieczenie dla osób pracujących za granicą. Ochrona przed wysokimi kosztami leczenia
 • PODRÓŻE W KRAJU - Pewna ochrona przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku